Umělka Slavoj

postavíme ji společně?

Vážení členové SK Zbraslav,

dovolte nám informovat Vás o situaci s výstavbou nového sportoviště v areálu SK Zbraslav.

V roce 2019 odsouhlasila členská schůze projekt vybudování nového sportoviště přímo v areálu klubu. Důvodem byl nárůst počtu nových fotbalových nadějí (dětí) a tím i nedostatek tréninkových ploch. V projektu nového sportoviště je hřiště s umělou trávou, osvětlením a s nafukovací halou na zimní období, a také budova s potřebným zázemím (šatny, sociální zařízení, apod.). Dále dojde k využití i ostatního volného místa, na kterém budou tréninkové plochy a prostor i pro jiné sportovní aktivity. Stávající malá „umělka“ zůstane zachována. Nákres projektu si můžete prohlédnout na stránce projektu.

Náhled umělka

Přínosy nové "umělky"

  • kvalitnější tréninkové zázemí pro zlepšení rozvoje dětí a mládeže
  • příležitost pro doplňkové sporty a pohybové aktivity, např. atletické
  • soběstačnost a efektivní tréninkový proces i v zimním období
  • snížení časové a finanční zátěže rodičů, kteří převážejí dětí v zimním období na tréninky do hal v okolí
  • využití pro veřejnost - fotbálek s kamarády
  • možnost organizovat zimní turnaje - zdroj příjmů
  • větší atraktivita klubu např. pro trenéry mládežnických kategorií
  • snížení zátěže hlavního hřiště s přírodní trávou
  • potažmo lepší výsledky v soutěžích

Svoje hřiště s umělou trávou již využívá s úspěchem většina klubů, nejen v okolí Zbraslavi. Pro celý klub jde o nutný generační krok vpřed - obdobně jako byla v roce 1997 stavba travnatého hřiště - už před 23 lety! - snaha o jeho obnovu je jiný příběh.

Cena projektu nového sportoviště vzešlá z výběrového řízení je 21 828 633 Kč.

Projekt získal dotaci od Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT) ve výši 14 318 517 Kč.

O pomoc s financováním projektu jsme požádali Městskou část Praha-Zbraslav. Zastupitelstvo 29. 9. 2020 schválilo příspěvek na spolufinancování projektu ve výši 10% z celkových nákladů - 2 182 863 Kč. Dne 30. 11. 2020 schválilo zastupitelstvo městské části bezúročnou půjčku 3 500 000 Kč, která pomůže klubu bezpečně dofinancovat projekt bez potřeby komerční půjčky.

Poskytnutou půjčku a zbývající část ceny projektu klub uhradí z příjmů ze své nefotbalové hospodářské činnosti a pomocí příspěvků od členů a fanoušků SK Zbraslav. K 3. 12. 2020 evidujeme příspěvky ve výši 1 377 226 Kč. Aktuálně nám chybí k dofinancování výstavby cca 450 000 Kč.

Pokud byste chtěli finančně pomoci s dofinancováním výstavby sportoviště a případně umožnit klubu rychlejší splacení poskytnuté půjčky městské části, dovolili bychom si Vás požádat - poprosit o pomoc.

Přispějte prosím dle Vašich představ a možností na spolufinancování výstavby nového hřiště s umělou trávou.