Odpovědi na zvídavé otázky

Projekt „UMĚLKA SLAVOJ“ je záměr rekonstruovat stávající areál SK Zbraslav. Rekonstrukcí areálu SK Zbraslav dojde v místě tenisových kurtů k vybudování nového tréninkového fotbalového hřiště s umělým povrchem, vybudování nové klubovny pro trénující sportovce a doplnění tréninkové plochy vedle mini fotbalového hřiště, které zůstane zachováno. Součásti rekonstrukce jsou i nové zpevněné plochy pro trénink a relaxaci. K financování realizace projektu „UMĚLKA SLAVOJ“ využijeme dotaci od MŠMT.

Informace o aktuálním stavu projektu a jeho realizace naleznete na stránce Aktuality.

Projekt neměl hotové stavební povolení a tak nám dotaci v minulém roce neodsouhlasili. V letošním roce jsme více připraveni.

Stavba je plánována do konce roku 2020.

Cena projektu nového sportoviště je 21 828 633 Kč. Další informace na stránce Financování projektu

Projekt bude financován z dotace Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ve výši 14 318 517 Kč. Městská část Praha-Zbraslav schválila v případě obdržení dotace příspěvek na spolufinancování projektu ve výši 2 182 863 Kč. Zbytek 5 327 253 Kč musí zajistit klub. Další informace na stránce Financování projektu

Část bude klub financovat z výnosů nefotbalové hospodářské činnosti, část z dobrovolných příspěvků a půjček od členů a fanoušků klubu, sponzorských darů a dalších aktivit. Na zbytek klub získal bezúročnou půjčku 3 500 000 Kč od Městské části Praha-Zbraslav.

To se vlastně nemůže stát. Svým příspěvkem – a díky moc za něj – pomáháte klubu snížit výši půjčky. Půjčka bude sloužit na zaplacení spoluúčasti dotace. Čím víc vybereme, tím méně si budeme muset půjčit.

Pro účely projektu „UMĚLKA SLAVOJ“ byl klubem SK Zbraslav založen transparentní účet. Všechny příspěvky jsou tedy veřejné a budou ve finále hromadně převedeny na „dotační“ účet. Vlastníkem „dotačního“ účtu je opět SK Zbraslav, účet je smluvně vázaný s dotací (musel být založen) od MŠMT a pouze z tohoto účtu mohou být hrazeny náklady spojené s výstavbou projektu „UMĚLKA SLAVOJ“. Po dokončení stavby je podmínkou dotace také řádné zpětné vyúčtování!

Protože:

  • moje dítě trénuje na Zbraslavi a nechci se trmácet na tréninky do Davle, Černolic apod.
  • nebudu muset dojíždět na dětské zimní turnaje někam do tramtárie
  • mám rád prostředí na SK a bude fajn mít kvalitní zázemí odpovídající klubu
  • na umělku na Zbraslavi čekám už roky a chci přispět
  • ji budeme mít dříve než Lipence
  • už nikdy nechci trénovat na písku

Na celé nové sportoviště – hřiště s umělým povrchem 3. generace, budovu klubovny se šatnami a sociálním zařízením a na plochy pro atletický trénink - viz projekt.

Pokud chcete přispět na „umělku“ a nechcete zveřejnit svůj příspěvek na transparentním účtu, zašlete peníze na provozní účet SK Zbraslav číslo a do poznámky uveďte text "Umělka Slavoj". Tyto prostředky pak budou jednou týdně převedeny na transparentní účet s poznámkou "Anonymní dar".

Umělka je určena hlavně pro tréninkovou přípravu klubu, zejména pak pro přípravu mládeže. Plánujeme pořádání turnajů a určitě bude možný i komerční pronájem.

Ano. Hřiště je navrženo s rozměry pro malou kopanou 54x30 metrů a umožňuje tak sehrávat zde mistrovská utkání pro všechny kategorie přípravek.

Nové sportoviště se nachází v areálu SK Zbraslav, tudíž nemůže být úplně volně přístupné. Určitě bude možný komerční pronájem. Připravujeme organizační a návštěvní řád nového sportoviště a počítáme s variantou zvýhodnění členů klubu SK Zbraslav.

Ne, jen v zimě. Od jara do podzimu bude vždy odstrojená, složená a uskladněná.

Jeden zápas Vám můžeme slíbit 🙂. A klidně i s kapitánskou páskou …

Vzhledem k letošnímu zrušení Wimbledonu o tom seriózně uvažujeme a intenzivně hledáme volné termíny a sponzory...

Ne Zelí, hospoda tam nebude. Jednu už máme.

A ano Roberte, nad tím automatem se zamyslíme. 🙂

Kolik chceš – každopádně DÍKY MOC!

Může se do bazénu v plavkách?

Děkujeme a gratulujeme 🙂. Pošlete ještě těch 100 Kč a my Vám na oplátku posíláme pěknou písničku.