Jak mohu přispět?

Pokud jste se rozhodli přispět, chceme Vám v první řadě moc poděkovat za Vaší podporu a důvěru. Chceme Vás také ujistit, že s Vašimi příspěvky bude transparentně a hospodárně nakládáno.

Forma příspěvku

  1. Nejlepší je příspěvek formou finančního daru. Pro daňové účely může být pro firmy či fyzické osoby sepsána darovací smlouva.
  2. Finanční příspěvek může být i formou půjčky, nejlépe bezúročné. V tomto případě bude sepsána standardní smlouva o půjčce.
  3. Možné jsou i další možnosti financování – sponzoring od regionálních firem, partnerská spolupráce s jinými kluby a sdruženími apod.

Pro podrobnější informace ohledně smluv se prosím obracejte na kontaktní osobu uvedenou dole na stránce.

Transparentní účet

Pro účely projektu „UMĚLKA SLAVOJ“ byl klubem SK Zbraslav založen transparentní účet. Všechny příspěvky jsou tedy veřejné a budou ve finále hromadně převedeny na „dotační“ účet.

Příspěvky prosím zasílejte na transparentní účet číslo vedený u MONETA Money Bank.

Všechny transakce, stav a podrobnosti účtu si můžete prohlédnout na stránce transparentního účtu na webu banky. U každé transakce je zobrazován název, číslo účtu, ze kterého byl příspěvek zaslán a případná poznámka. V zájmu ochrany osobních údajů neuvádějte jako variabilní symbol Vaše rodné číslo.

Anonymní příspěvek

Pokud chcete přispět na „umělku“ a nechcete zveřejnit svůj příspěvek na transparentním účtu, zašlete peníze na provozní účet SK Zbraslav číslo a do poznámky uveďte text "Umělka Slavoj". Tyto prostředky pak budou jednou týdně převedeny na transparentní účet s poznámkou "Anonymní dar".

Výše příspěvku

Nevíte, kolik máte přispět? Sestavte si svojí ideální fotbalovou akci a nechte se inspirovat její hodnotou!

Pokud potřebujete další informace nebo vysvětlení, obraťte se prosím na kontaktní osobu - Tomáš Bohatec, telefon 737 570 708, e-mail projekt@skzbraslav.cz

Odpovědi na nejčastější otázky můžete najít i na stránce Časté dotazy