V současnosti se na pozemcích sportovišť SK Zbraslav nachází velké travnaté fotbalové hřiště a objekt občerstvení, starší tenisové kurty a mini fotbalové hřiště s umělým povrchem.

Rekonstrukcí areálu SK Zbraslav dojde v místě tenisových kurtů k vybudování nového tréninkového fotbalového hřiště s umělým povrchem, vybudování nové klubovny pro trénující sportovce a doplnění tréninkové plochy vedle mini fotbalového hřiště, které zůstane zachováno. Součásti rekonstrukce jsou i nové zpevněné plochy pro trénink a relaxaci.

Tréninkové fotbalové hřiště s umělým povrchem, v zimním období s přetlakovou halou

Tréninkové fotbalové hřiště s umělým trávníkem III. generace je určeno pro tréninkovou přípravu klubu, zejména pak pro přípravu mládeže. Jeho účelem je zvýšení možností a zkvalitnění trénování klubu SK Zbraslav.

Hřiště je navrženo s rozměry pro malou kopanou 54x30 metrů a umožňuje tak sehrávat zde mistrovská utkání pro všechny kategorie přípravek. Součástí hřiště jsou i mobilní fotbalové branky (8 ks) pro malou kopanou a starší i mladší přípravku. Hřiště je doplněno o sloupy sítí se vstupy a osvětlením. Pro možnost celoročního užívání fotbalového hřiště je pro zimní období navržena přetlaková hala, vytápěná pomocí přímotopného generátoru teplého vzduchu.

Klubovna

Klubovna je jednopodlažní nepodsklepený objekt tvořený dřevostavbou a ocelovou přístavbou s dřevěnou terasou. Bude sloužit pro trénující sportovce a dispozičně je rozdělena na samotnou místnost klubovny a část zázemí. V zázemí se nachází dvě šatny pro maximálně 20 sportovců na každou šatnu. Ze šaten je přístup do místností se sprchami, umývárnou a následně na toalety. Součásti zázemí je také kancelář a skladiště.

Zpevněné plochy

Zpevněné plochy jsou z části určené pro trénink – hod na koš, vyznačené atletické žebříky pro trénink nohou (materiál conipur) a z části jde o chodníky pro přechod mezi jednotlivými objekty.

Pobytové schodiště

Součástí rekonstrukce areálu SK Zbraslav je i dřevěné pobytové schodiště umístěné na severní hranici pozemku. Schodiště je navrženo jak pro trénink sportovců – výskoky na stupně, tak pro odpočinek a sledování sportujících.