Cena projektu a dotace

Cena projektu nového sportoviště je 21 828 633 Kč.

Projekt byl navržen v rámci dotačního řízení od Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT) a získal dotaci ve výši 14 318 517 Kč. Získanou dotaci je třeba vyčerpat do konce kalendářního roku 2020.

Pro účely dotace byl klubem SK Zbraslav založen „dotační“ účet. Účet je smluvně vázaný s dotací (musel být založen) od MŠMT a pouze z tohoto účtu mohou být hrazeny náklady spojené s výstavbou projektu. Po dokončení stavby je podmínkou dotace také řádné zpětné vyúčtování!

Spolufinancování

Poskytnutí dotace obsahuje mimo jiné i podmínku spolufinancování klubu.

O pomoc s financováním projektu jsme požádali Městskou část Praha-Zbraslav. Zastupitelstvo městské části přijalo na svém zasedání dne 23. 9. 2020 usnesení, ve kterém schvaluje dotaci ve výši 10% z realizačních nákladů, max. do výše 3.000.000,- Kč na realizaci projektu "Rekonstrukce sportovních ploch" pro Sportovní klub Zbraslav, z.s., IČ: 492 76 000. Městská část tak přispěje částkou 2 182 863 Kč.

Na klub zbývá spolufinancování projektu ve výši 5 327 253 korun. Klub se rozhodl vyřešit spolufinancování projektu formou příspěvků od členů a fanoušků SK Zbraslav (k 3. 12. 2020 evidujeme příspěvky ve výši 1 377 226 Kč) a formou komerční půjčky.

Dne 30. 11. 2020 schválilo zastupitelstvo městské části bezúročnou půjčku 3 500 000 Kč, která pomůže klubu bezpečně dofinancovat projekt bez potřeby komerční půjčky. Díky své nefotbalové hospodářské činnosti generuje příjmy, ze kterých, při maximálních úsporách neohrožujících chod klubu, dokáže na splácení půjčky vyčlenit částku cca 300.000 Kč ročně.

Aktuálně nám chybí k dofinancování výstavby cca 450 000 Kč.

Pokud byste chtěli finančně pomoci s dofinancováním výstavby sportoviště a případně umožnit klubu rychlejší splacení poskytnuté půjčky městské části, dovolili bychom si Vás požádat - poprosit o pomoc.

Přispějte prosím dle Vašich představ a možností na spolufinancování výstavby nového hřiště s umělou trávou.

Jak mohu přispět?
náhled bez haly