Aktuality

Zde naleznete všechny informace z dění kolem projektu a průběhu výstavby sportoviště.

Podívejte se do nové haly ...

Nová hala nám již nějaký čas stojí a plno z Vás by se do ní chtělo podívat. Zde je možnost si ji prohlédnout hodně z blízka z pohodlí domova a přitom neporušit vládní nařízení.

Prohlídka haly

Posunutí termínu kolaudace

Přejeme všem vše nejlepší do Nového roku 2021, hlavně zdraví, štěstí a spoustu sportovních úspěchů.

Z důvodů dlouhodobě nepříznivé epidemiologické situace umožnilo MŠMT změnit termín kolaudace stavby. Kolaudace se přesouvá na 31.3.2020.

Toto je nejpozdější možný termín kolaudace, ale děláme vše pro to, abychom otevřeli dríve, což můžete posoudit na připojených obrázcích ...

Příspěvek MČ Zbraslav připsán na účet

Dnešního dne byl na transparentní účet připsána částka 2 182 863 Kč, což je příspěvek MČ Zbraslav výši 10% z realizačních nákladů stavby.

Kromě tohoto příspěvku máme na kontě příspěvky od dárců ve výši 1.377.226,- Kč.

MČ Zbraslav poskytne bezúročnou půjčku

Vedení SK požádalo v listopadu místní samosprávu o bezúročnou půjčku ve výši 3,5 milionu korun pro bezpečné dofinancování projektu, abychom nemuseli jít cestou komerční půjčky z banky. Dnes byla tato půjčka zastupiteli odsouhlasena a tak máme téměř celé financování stavby zajištěné.

Chtěli bychom také poděkovat všem dárcům, kteří přispěli i malou částkou na transparentní účet, protože každá koruna se počítá a sníží tak zátěž, kterou bude muset klub v budoucích letech splatit. K dnešnímu dni máme na kontě příspěvky od dárců ve výši 1.320.926,- Kč.

Příspěvek je stále možné zaslat na transparentní účet č.234211302/0600.

Proplacena první faktura

Stavební firmě byla dle smlouvy proplacena první dílčí faktura ve výši 15% z celkové ceny díla.

První příspěvky!

Anonymní dárci přispěli na výstavbu umělky částkou 1 200 000 Kč, která byla zaslána přímo na dotační účet.

Také na transparetní účet byly připsány finanční prostředky od prvních dárců. Aktuálně je na účtu 30 479,- Kč.

Celková výše příspěvků na novou umělku je k dnešnímu dni 1 239 479,-Kč.

Zápas začíná!

Z rozhodnutí o poskytnutí dotace je zřejmé, že spoluúčast klubu SK Zbraslav činí 5 327 253,47 CZK - zápas začíná!

Příspěvek MČ Zbraslav

Dne 23. 9. 2020 byl na zasedání zastupitelstva MČ Zbraslav odsouhlasen příspěvek ve výši 10% z realizačních nákladů stavby – 2.182.863,347 CZK.

Vybrán zhotovitel stavby

Dne 26. 08. 2020 byl vybrán zhotovitel stavby - společnost Sport-Technik Bohemia s.r.o. s nejnižší nabídkovou cenou 21 828 633,47 CZK.

Podány nabídky na zhotovení stavby

Dne 26. 5. 2020 byly podány 3 nabídky na zhotovení stavby "umělky Slavoj". Nyní probíhá vyhodnocení nabídek. O výběru zhotovitele budete neprodleně informováni.

Aktuální stav projektu k 7.5.2020

Již od října 2019 je podána žádost o dotaci. Postupně procházíme jednotlivými fázemi dotačního procesu.

V prosinci 2019 Městská část Praha-Zbraslav schválila finanční podporu projektu ve výši 10% z celkové částky dotace.

Nyní je vypsáno výběrové řízení na zhotovitele stavby a termín pro podání nabídek je 26. 5. 2020. Po vyhodnocení nabídek a podpisu smlouvy s vybraným dodavatelem stavby, které je podmínkou schválení dotace, očekáváme schválení dotace od MŠMT – červen 2020 a následně zahájení stavby.

Další postup viz harmonogram projektu.

Webová prezentace projektu

Připravili jsme pro Vás nové webové stránky s prezentací projektu Umělka Zbraslav. Naleznete zde informace k projektu, jeho harmonogram a informace o tom, jak bude projekt financován. Aktuální stav projektu a novinky z jeho realizace se dozvíte právě zde - v aktualitách.

Všechny potřebné informace o tom, jak to udělat a jakým způsobem finančně přispět na výstavbu tréninkového hřiště, určeného především pro naše malé sportovce, naleznete na stránce Jak budu moci přispět.

Pokud si nejste jisti, kolik přispět, zkuste si sestavit oblíbenou fotbalovou akci a nechte se inspirovat její hodnotou. Stav na transparentním účtu můžete sledovat v záhlaví stránky Jak budu moci přispět, podrobný výpis transakcí naleznete na webu MONETA Money Bank.

Odpovědi na nejčastější otázky a další informace najdete na stránce Časté dotazy.

Pokud potřebujete další informace nebo vysvětlení, obraťte se prosím na kontaktní osobu - Tomáš Bohatec, telefon 737 570 708, e-mail projekt@skzbraslav.cz.