Aktuality

Zde naleznete všechny informace z dění kolem projektu a průběhu výstavby sportoviště.

Proplacena první faktura

Stavební firmě byla dle smlouvy proplacena první dílčí faktura ve výši 15% z celkové ceny díla.

Dotace připsána na účet

Z MŠMT přišla na náš dotační účet přidělená dotace ve výši 14 318 517,- Kč - viz výpis z dotačního účtu k 6.10.2020.

První příspěvky!

Anonymní dárci přispěli na výstavbu umělky částkou 1 200 000 Kč, která byla zaslána přímo na dotační účet.

Také na transparetní účet byly připsány finanční prostředky od prvních dárců. Aktuálně je na účtu 30 479,- Kč.

Celková výše příspěvků na novou umělku je k dnešnímu dni 1 239 479,-Kč.

Zápas začíná!

Z rozhodnutí o poskytnutí dotace je zřejmé, že spoluúčast klubu SK Zbraslav činí 5 327 253,47 CZK - zápas začíná!

Vybrán zhotovitel stavby

Dne 26.08.2020 byl vybrán zhotovitel stavby - společnost Sport-Technik Bohemia s.r.o. s nejnižší nabídkovou cenou 21 828 633,47 CZK.

Podány nabídky na zhotovení stavby

Dne 26.5. 2020 byly podány 3 nabídky na zhotovení stavby "umělky Slavoj". Nyní probíhá vyhodnocení nabídek. O výběru zhotovitele budete neprodleně informováni.

Aktuální stav projektu k 7.5.2020

Již od října 2019 je podána žádost o dotaci. Postupně procházíme jednotlivými fázemi dotačního procesu.

V prosinci 2019 Městská část Praha-Zbraslav schválila finanční podporu projektu ve výši 10% z celkové částky dotace.

Nyní je vypsáno výběrové řízení na zhotovitele stavby a termín pro podání nabídek je 26. 5. 2020. Po vyhodnocení nabídek a podpisu smlouvy s vybraným dodavatelem stavby, které je podmínkou schválení dotace, očekáváme schválení dotace od MŠMT – červen 2020 a následně zahájení stavby.

Další postup viz harmonogram projektu.

Webová prezentace projektu

Připravili jsme pro Vás nové webové stránky s prezentací projektu Umělka Zbraslav. Naleznete zde informace k projektu, jeho harmonogram a informace o tom, jak bude projekt financován. Aktuální stav projektu a novinky z jeho realizace se dozvíte právě zde - v aktualitách.

Všechny potřebné informace o tom, jak to udělat a jakým způsobem finančně přispět na výstavbu tréninkového hřiště, určeného především pro naše malé sportovce, naleznete na stránce Jak budu moci přispět.

Pokud si nejste jisti, kolik přispět, zkuste si sestavit oblíbenou fotbalovou akci a nechte se inspirovat její hodnotou. Stav na transparentním účtu můžete sledovat v záhlaví stránky Jak budu moci přispět, podrobný výpis transakcí naleznete na webu MONETA Money Bank.

Odpovědi na nejčastější otázky a další informace najdete na stránce Časté dotazy.

Pokud potřebujete další informace nebo vysvětlení, obraťte se prosím na kontaktní osobu - Tomáš Bohatec, telefon 737 570 708, e-mail projekt@skzbraslav.cz.