Umělka Slavoj

postavíme ji společně?

Vážení členové SK Zbraslav,

dovolte nám informovat Vás o situaci s výstavbou nového sportoviště v areálu SK Zbraslav.

V roce 2019 odsouhlasila členská schůze projekt vybudování nového sportoviště přímo v areálu klubu. Důvodem byl nárůst počtu nových fotbalových nadějí (dětí) a tím i nedostatek tréninkových ploch. V projektu nového sportoviště je hřiště s umělou trávou, osvětlením a s nafukovací halou na zimní období, a také budova s potřebným zázemím (šatny, sociální zařízení, apod.). Dále dojde k využití i ostatního volného místa, na kterém budou tréninkové plochy a prostor i pro jiné sportovní aktivity. Stávající malá „umělka“ zůstane zachována. Nákres projektu si můžete prohlédnout na stránce projektu.

Přínosy nové "umělky"

  • kvalitnější tréninkové zázemí pro zlepšení rozvoje dětí a mládeže
  • příležitost pro doplňkové sporty a pohybové aktivity, např. atletické
  • soběstačnost a efektivní tréninkový proces i v zimním období
  • snížení časové a finanční zátěže rodičů, kteří převážejí dětí v zimním období na tréninky do hal v okolí
  • využití pro veřejnost - fotbálek s kamarády
  • možnost organizovat zimní turnaje - zdroj příjmů
  • větší atraktivita klubu např. pro trenéry mládežnických kategorií
  • snížení zátěže hlavního hřiště s přírodní trávou
  • potažmo lepší výsledky v soutěžích

Svoje hřiště s umělou trávou již využívá s úspěchem většina klubů, nejen v okolí Zbraslavi. Pro celý klub jde o nutný generační krok vpřed - obdobně jako byla v roce 1997 stavba travnatého hřiště - už před 23 lety! - snaha o jeho obnovu je jiný příběh.

Předpokládáná maximální cena projektu nového sportoviště je 20 milionů Kč. Projekt je navržen v rámci dotačního řízení od Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT), které obsahuje mimo jiné i podmínku spolufinancování klubu ve výši 30%.

O pomoc s financováním projektu jsme požádali Městskou část Praha-Zbraslav. Zastupitelstvo schválilo příspěvek na spolufinancování projektu ve výši 10% dotace, maximálně do výše 3.000.000 Kč, v případě obdržení dotace.

Na klub tak zbývá spolufinancování ve výši 20% z obdržené dotace, maximálně 4 miliony korun. Tuto částku lze snížit efektivní činností, např. výběrem vhodného dodavatele při výstavbě nového sportoviště.

Klub se rozhodl řešit úhradu spolufinancování dotace formou bankovní půjčky. Díky své nefotbalové hospodářské činnosti generuje příjmy, ze kterých, při maximálních úsporách neohrožujících chod klubu, dokáže na splácení půjčky vyčlenit částku cca 300.000 Kč ročně.

Pokud byste chtěli finančně pomoci a umožnit tak klubu vzít si co možná nejnižší bankovní půjčku, dovolili bychom si Vás požádat - poprosit o pomoc.

V okamžiku, kdy bude schválena dotace od MŠMT, přispějte prosím dle Vašich představ a možností na spolufinancování výstavby nového hřiště s umělou trávou.